Phương pháp giao dịch forex bán tự động

Chương trình hội thảo: 17h30 – 18h: Đón khách 18h – 19h: Giới thiệu về Công ty ThinkForex và các lợi thế khi giao dịch với ThinkForex 19h – 19h30: Nghỉ giải lao 19h30 – 20h30: Live ...