Mô Hình Nến – BÀI 1

Bài này cung cấp cho bạn tổng thể những kiến thức cơ bản khái quát nhất về các mô hình nến (nhật bản, Doji, Hanging man, Hammer, Morningstar, shooting star bearish-bulish pattern…Trong phân tíc...

NGOẠI HỐI LÀ GÌ?

Lịch sử Ngoại hối, hoặc FX, là một từ viết tắt mô tả Thị trường Giao dịch Ngoại tệ, một nơi mà nhiều loại tiền tệ khác nhau trên thế giới được giao dịch. Đó là thị trường liên ngân hàng được tạo ra v...

Mô Hình Nến – BÀI 2

Mô Hình Nhận Chìm Suy Giảm là một mẫu hình đảo chiều giảm giá, thường xảy ra ở phía trên của xu hướng tăng. Mô hình bao gồm hai Nến: – Nến tăng: nhỏ hơn (Ngày 1) – Nến giảm: lớn hơn (Ngày...