12-2-201526-255420540-1136-1423714406.png

Tài liệu thông kê Forex

[grwebform url=”https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=B9Prm&webforms_id=737101″ css=”on” center=”off” center_margin=”200″/]

Lịch kinh tế ngày 17/09/2015

Lịch kinh tế ngày 17.09.2015. Ngày hôm nay là ngày có rất nhều tin quan trọng mà các nhà đầu tư đang trông ngóng chờ tin ra.  FED tối nay sẽ làm gì? FED sẽ công bố ra sao?   Tác động của đồng Tiền CH...