Hay-day-con-tu-duy-tai-chinh

Hãy dậy cho các con tư duy tài chính

Mỗi năm bố mẹ phải chi một khoản lớn cho việc học tập của các con. Năm học mới lại bắt đầu, trẻ em thì vui vẻ tới trường nhưng cha mẹ thì phải lo cho các con một khoản chi không nhỏ. Bọn trẻ thì vui ...